Coaching bruges, når virksomheden eller medarbejderen har
et ønske om udvikling.

 Business-coaching

AddOn støtter ledelsen i virksomheder, når der skal sættes nye ambitiøse mål. Vi coacher ledelsen og medarbejdere til at overvinde mentale forhindringer og blokeringer, og inspirerer til at bygge broer til mulighedernes verden.
Coaching foregår i en fortrolig dialog. Coachingen er med til at synliggøre den enkeltes ressourcer og potentiale. Gennem dialog skabes der bevidsthed om gamle og måske uhensigtsmæssige vaner og mønstre. Gennem denne bevidsthed er det muligt for personen at tilegne sig nye effektive mønstre, som skaber mulighed for bedre at kunne indfri de mange krav og forventninger, der stilles til en god leder eller medarbejder i en travl virksomhed.

Hos AddOn fokuserer coachingen altid på ”det hele menneske”, så vi sikrer, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Efter hver coach-samtale udarbejder medarbejderen en handlingsplan, som coachen følger op på, til resultatet er nået.

Teamcoaching

Når en gruppe mennesker skal løse en fælles opgave og har et fælles mål, men ikke fungerer som et team, er det ofte vanskeligt at indfri forventningerne om effektivitet og dermed nå målet.

AddOn tilbyder teamcoaching, der er et effektivt værktøj til at udnytte potentialet i teamet og styrke relationerne, som sikrer en gensidig forståelse og accept af opgavens løsning.

Temacoaching foregår i en åben dialog mellem coachen og hele teamet, så alle kan bidrage til processen samtidig. For at opnå det bedste resultat af en teamcoaching, er det vigtigt, at alle i teamet tænker på fællesskabet og ser bort fra egne interesser. Til at understøtte processen bruger vi Garuda Fokusprofil.


Efter hver coachsession udarbejder teamet en handlingsplan i samarbejde med coachen. Coachen følger op på processen i teamet til det aftalte resultatet er nået.

 


Læs mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside...
Følg ADDON Consulting på Facebook
Følg ADDON Consulting på LinkedIn
Læs mere her om vores konsulentydelser
Læs mere om hvilke fordrag vi tilbyder...
ADDON Consulting  //  Søvej 3  //  DK-3520 Farum  //  Telefon. 27 84 81 30  //  kontakt@addon-consulting.dk
Læs mere om hvem ADDON er her...